Ring advokaten

Vilken bevisning krävs för att bli dömd för våldtäkt

Begär en advokat som kämpar för dig. Begär advokat Robert Klackenborn.

Det främsta beviset för våldtäkt är ofta vittnesmål från den som påstår sig ha blivit våldtagen. Vittnesmålet ska vara detaljerat och beskriva hur våldtäkten skedde, vilken tid det var, var det skedde och vilka personer som var närvarande. Det kan även vara viktigt att våldtäkten har anmälts så snart som möjligt.

Stödbevisning

Av domstolspraxis framgår att ett trovärdigt vittnesmål från brottsoffret, i kombination med det "som i övrigt har framkommit", kan vara tillräckligt för en fällande dom. Det övriga som har framkommit kallas för stödbevisning.

Bevisning från fysiska undersökningar och medicinska prov kan vara viktig stödbevisning. Det kan innebära att man tar prover för att fastställa om det finns DNA-bevis, eller att man undersöker kroppen för skador som kan ha uppstått under våldtäkten. Denna typ av bevis är dock långtifrån alltid "stark". Om den utpekade (misstänkte) menar att det har skett ett samlag med samtycke så är det tex givet att det kommer att finnas DNA-spår. Detsamma kan gälla vid skador, tex vid påståenden om sex med sadomasochistiska inslag.

Vittnesmål från vittnen som var närvarande vid våldtäkten eller som har sett eller hört något som kan relatera till våldtäkten kan också vara viktigt för att bevisa brottet. En vanlig typ av bevis i detta sammanhang är att personer som brottsoffret känner, och har berättat om våldtäkten för, kallas att vittna om hur de har upplevt målsäganden - tex om hen har varit upprörd eller ej i tiden efter brottet.

Tekniska bevis som exempelvis övervakningskameror eller mobiltelefoninnehåll kan också vara viktigt för att fastställa vad som skedde och när det skedde.

Det är viktigt att notera att det krävs ett starkt bevismaterial för att fälla någon för våldtäkt. Enbart ett vittnesmål är inte tillräckligt för att fälla en person, det krävs flera olika typer av bevis för att fastställa att en person har begått våldtäkt. Det är också viktigt att bevisen samlas in på rätt sätt för att inte förstöra eller skada bevisen.

Sammantaget, för att kunna fälla någon för våldtäkt krävs det stark bevisning som visar att den anklagade gjort sig skyldig till brottet. Detta kan innebära vittnesmål från offret, bevis från medicinska undersökningar eller vittnesmål.

Advokat

Vid misstanke om våldtäkt har både målsäganden och den misstänkt rätt till en advokat. Den misstänkt får en försvarare och målsäganden får ett målsägandebiträde. Bägge parter har rätt att begära den advokat de önskar. Vill man ha en särskild advokat så kan man meddela polisen om detta.

Kontakta advokaten

Namn E-post Meddelande Skicka in