Ring advokaten

Vad är ett insiderbrott

Begär en advokat som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Insiderbrott handlar om att utnyttja information som kan vara ”kurspåverkande” innan den blir offentlig, tex genom att sälja aktier innan värdet kraschar.

Som exempel kan nämnas en nylig dom från Svea Hovrätt, där två mån dömdes för insiderbrott. Informationen som männen utnyttjade handlade om att ett visst bolag förlorat en upphandling, vilket fick männen att sälja aktier i bolaget.

Utan att bli för teknisk så innehöll brottet en komponent som fick advokathjärtat att bulta. Frågan var när informationen som männen hade agerat utifrån faktiskt blev ”offentlig”. Informationen fanns nämligen tillgänglig i principiell mening hos en viss kommun, men det fanns inga rimliga möjligheter att få reda på att den fanns tillgänglig och då begära ut informationen. Därför menade hovrätten att informationen fanns tillgänglig i samband med pressreleasen som gick ut om den förlorade upphandlingen. Anledningen till att saken bedömdes på detta vis är eftersom regleringen om insiderinformation har sin grund i en EU-rättsakt, och Sverige är mycket mer vurmande för informationsfrihet än vad som är vanligt inom unionen i övrigt. Så regleringen tolkades på ett så kallat EU-konformt vis, dvs i enlighet med tanken bakom EU-regleringen. Men detta var en parentes.

Definitionen av insiderinformation är uppdelad i fyra delar, som jag inte tänker gå igenom särskilt. Men de delar som tenderar att bli avgörande är tidpunkten för informationens offentliggörande och om informationen kan påverka det finansiella instrumentet ifråga, tex aktien. I målet ovan var till exempel en av nämndemännen i hovrätten skiljaktig och menade att informationen blev offentligt tillgänglig då den principiellt var tillgänglig hos kommunen. Nämndemannen menade därför att männen borde frikännas.