Ring advokaten

Vållande, vårdslöshet och straff

Begär en advokat som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn

Nyligen dömdes en man av Svea Hovrätt för vållande till kroppsskada, grovt brott och grov vårdslöshet i trafik.

Mannan hade kört i över 200 kmh på en 60-väg i utkanten av centrala Uppsala. Färden avslutades genom en våldsam krock, varigenom en person skadades och dennes bil totalförstördes.

Till en början kan det vara värt att nämna någonting om brott som har med ”vållande” eller ”vårdslöshet”. För det första så är detta en brottstyp som involverar kvalificerad klantighet eller oerhörd obetänksamhet. För det andra så är denna brottstyp i normalfall svår att bedöma.

Vårdslöshetsbrott kan förenklat indelas i två olika kategorier:

- Den första är där det finns tydliga normer för hur man ska handla i en särskild situation, såsom i trafiken eller inom vissa arbeten (tex arbeten på höga höjder).

- Den andra är där det saknas normer att förhålla brott till, såsom vårdslösa sexualbrott eller vållande till kroppsskada vid tex skidåkning.

Kategori ett ovan är svår att bedöma eftersom det finns ett glapp mellan överträdelse av en trafikregel, som normalt ger böter, och området där lagföring enligt brottsbalken ska ske.

Kategori två är ännu svårare eftersom man måste förhålla det påstått brottsliga handlandet till vad som är... normalt eller hänsynsfullt.

Jag hörde en gång en domare säga att det måste utfärdas en statlig manual över laga samlag, eftersom det annars inte går att förhålla brottslighet till någonting. Jag vet inte om domaren ifråga hade missuppfattat saken eller om han raljerade, men detta är under alla omständigheter fel. Det är förvisso en intressant filosofisk fråga, ur ett legalitetsperspektiv, men någon manual krävs inte för varje givet fall. De flesta konstaterade brott/fällande domar inom kategori två behandlar handlande som är hänsynslöst i uppenbart farliga situationer.

I fallet som nämndes i början var bedömningen inte svår. Kör man i 200 knyck på en väg som är byggd för en tredjedel av hastigheten är utgången förutsägbar. Nästan så att den snuddar vid uppsåtligt brott, vilket hade lett till ett avsevärt hårdare straff än det halvår i fängelse som gärningsmannen fick.