Ring advokaten

Våld i nära relation - målsägandebiträde

Begär ett målsägandebiträde med erfarenhet av våld i nära relation. Begär advokat Robert Klackenborn.

Den som har utsatts för våld i relation har som regel rätt till ett målsägandebiträde. Vid första kontakt med polisen kan ni meddela att advokat Robert Klackenborn önskas som ert målsägandebiträde. I sådant fall får ni ett engagerat och kunnigt målsägandebiträde.

Vad kan målsägandebiträdet hjälpa dig med

Målsägandebiträdet ska lämna stöd och råd samt hjälpa till att framställa skadeståndsanspråk vid en domstolsförhandling. Vad råden och stödet går ut på varierar mycket från fall till fall, men följande är vanligt.

Stöd

Som målsägandebiträde får man omfattande erfarenhet av att lämna stöd och styrka till de som har utsatts för brott. Detta är en mycket viktig del av uppdraget som målsägandebiträde.

Informationsinsamling och bevis

Som målsägandebiträde har man vid kritiska perioder, tex precis efter polisanmälan och inför en domstolsförhandling, tät kontakt med målsäganden (den som har utsatts för brottet). På grund av detta kan målsägandebiträdet ofta göra en bra värdering av vilken typ av material eller uppgifter som ska lämnas till polisen eller domstolen.

Råd om skyddsåtgärder

Målsägandet kan lämna praktiska tips om kontaktförbud, kvarskrivning och andra åtgärder som kan bli aktuella vid våld i nära relation. Målsägandebiträdet kan även svara på frågor om vilket straff som kan bli aktuellt för förövaren, så att målsäganden kan planera sin närmsta framtid. Frågor och svar om vårdnaden om gemensamma barn kan även bli aktuellt.

Skadestånd

Målsägandebiträdet ska hjälpa till att framställa ett så kallat ”enskilt anspråk” vid rättegången. Skadeståndet ska täcka ersättning för kränkningen som brottet innebär, skador på eventuella tillhörigheter, personskada och ekonomiska skador (tex utebliven lön vid sjukskrivning).

Misshandel

Våld i nära relation kräver medicinsk kännedom. Advokat Robert Klackenborn har tidigare i sin karriär varit anställd hos Försäkringskassan och har under tiden där genomgått omfattande utbildningar i analyser av medicinskt underlag.

Sexualbrott

Ett målsägandebiträde i brott som gäller våldtäkt, oaktsam våldtäkt och sexuellt övergrepp bör ha omfattande erfarenhet som ombud i mål som gäller sexualbrott. Detta eftersom de som har utsatts för denna typ av brott ofta är i särskilt stort behov av stöd och hjälp. Advokat Robert Klackenborn kan ge sådant stöd.

Tystnadsplikt

Som advokat har Robert Klackenborn lagstadgad tystnadsplikt.

Hjälp

För ytterligare information om vad man kan göra vid våld i nära relation klicka HÄR.

Målsägandebiträde i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige

Advokat Robert Klackenborn önskas ofta som målsägandebiträde av personer som utsetts för brott. Arbetet tar advokat Robert Klackenborn till samtliga domstolar i Sverige. Vill du önska advokat Robert Klackenborn som målsägandebiträde är du välkommen att meddela polisen om detta.


Kontakt

Önskar ni kontakt med advokat Robert Klackenborn kan ny använda formuläret nedan
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in