Ring advokaten

Utsatt för brott

Begär ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Den som har blivit utsatt för ett brott har rätt till upprättelse. Dels så ska förövaren fällas för brottet och dels så ska den som utsatts för brott (ofta kallad målsäganden eller brottsoffret) få skadestånd.

Den som har utsatts för ett brott behöver dock inte stå ensam i processen, utan kan få ett målsägandebiträde utsett. Ett målsägandebiträde är alltså en advokat som ska hjälpa målsäganden på flera olika vis. Dels så ska biträdet vara ett allmänt stöd, vid förhör och vid domstolsförhandling, dels så ska målsägandebiträdet hjälpa sin klient att framställa ett skadeståndsanspråk.

Det är enligt lag om målsägandebiträde framgår det

När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken (sexualbrott) , om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde,

2. brott enligt 3 (brott mot liv och hälsa) eller 4 kap. (brott mot frihet och frid) brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller enligt 8 kap. 5 (rån) eller 6 § (grovt rån) brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av ett sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde.

Så vad är målsägandebiträdets uppgifter? Enligt lag om målsägandebiträde ska:

3 § Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet.

Att ta tillvara målsägandens intressen innebär bland annat att målsägandebiträdet ska hjälpa målsäganden med den rättsliga situationen målsäganden är i. Beroende av brottet, skadan eller annat så kan den rättsliga situationen som målsäganden befinner sig i vara mer eller mindre komplicerad. Oavsett vilket så ska målsägandebiträdet förklara och bistå under hela processen.

Att lämna stöd och hjälp kan handla om mellanmänsklig tjänst, dvs på en moralisk nivå. Men det kan också handla om att ge råd om att söka kontaktförbud.

Ersättning och skadestånd

Skadestånd med anledning av brottet handlar om en eller flera av följande

  1. Skadestånd på grund av kränkning. Den som har blivit utsatt för ett brott har ofta rätt till ett skadestånd, oavsett om målsäganden har blivit fysiskt skadad eller ej. Storleken på skadeståndet är huvudsakligen beroende av brottets rubricering.

  2. Skadestånd på grund av sveda och värk. Tiden efter brottet kan målsäganden vara inneliggande på sjukhus eller mål mer eller mindre dåligt, vilket man kan få skadestånd för.

  3. Skadestånd på grund av lyte och men. Har man orsakats en fysisk skada så kan man få skadestånd för den bestående förändringen av ens utseende eller funktion.

  4. Skadestånd på grund av sakskada. Ett enkelt exempel är en målsäganden som har fått sina kläder förstörda vid en misshandel, men sakskada handlar om alla fysiskt tillhörigheter som har förstörts.

  5. Ren förmögenhetsskada. Allt som inte tillhör någon av de ovan nämnda kategorierna tillhör "ren förmögenhetsskada". Ett vanligt exempel är utebliven lön på grund av att man , på grund av brottet, har varit sjukskriven.

Kontakta advokat Robert Klackenborn

Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med advokat Robert Klackenborn
Namn E-post Meddelande Skicka in