Ring advokaten

Hur ska man tänka och agera för att inte bli utsatt för bedrägeri av sina anställda?

Begär en advokat som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Nyligen fälldes en person för ett antal bedrägerier och fall av trolöshet mot huvudman. Den dömde arbetade i en affär som sålde spabad (såvitt jag förstår saken vad jag kallade ”jacuzzi” när jag var ung). Genom olika mer eller mindre avancerade upplägg fick förövaren kunder att överföra bla handpenning, för spabad, till hans privata konto.

I tingsrätten fick förövaren tio månaders fängelse, vilket höjdes till 18 månader i hovrätten.

Brottsligheten pågick under lite drygt ett år innan förövaren frihetsberövades.

Jag tror att många näringsidkaren känner stark olust inför att ha rutiner för att motverka eller upptäcka brottslighet av den typen som nämns ovan. Det finns även många arbetstagare som känner ilska över att det, hos arbetsgivaren, ens finns ett embryo till en misstanke om att den anställde skulle kunna begå brott.

Min uppfattning är att det finns två problem som behöver ägnas uppmärksamhet åt för att förebygga situationer som ovan.

Dels så har vi det kosmetiska, eller känslomässiga. Min erfarenhet är att en stor del i lösningen härvidlag är att aktivera sina anställda som en del i lösningen. Dvs så att det inte framstår som att det är arbetsgivaren som ska skydda sig mot de anställda, utan alla som ska hjälpas åt att hålla företaget tryggt.

Dels så är problemet att skapa bra rutiner samt se till att alla på arbetsplatsen är införstådda med åtminstone de vanligaste brottsliga tillvägagångssätten utifrån den givna verksamheten. När det gäller detta så måste jag starkt rekommendera att ta in en säkerhetskonsult, eftersom jag upplever att de flesta personer misstar sig kraftigt när de själva ska gissa sig till verksamhetens svagheter.