Ring advokaten

Förhör - rättigheter

Begär en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

När blir man underrättad om att man är misstänkt för brott?

Den som är “skäligen misstänkt” för ett brott har rätt att underrättas om misstanken. Detta innebär att om polisen misstänker dig för ett brott, men misstanken är svagare än “skäligen misstänkt”, så behöver de inte underrätta dig om misstanken. En person kan därför vara misstänkt för ett brott under en längre tid utan att meddelas om misstanken.

När får man se bevisning?

Du har också rätt att ta del av eventuella förändringar av misstanken och så länge det inte är till men för utredningen även en rätt att ta del av utredningsmaterial. I praktiken får man dock, som misstänkt, ta del av utredningsmaterial vid två tillfällen. Antingen inför en häktningsförhandling eller vid slutdelgivning. Slutdelgivning sker då en förundersökning är slutförd, från åklagarens och polisens perspektiv, och då den misstänkte och dennes försvarare får ta del av allt utredningsmaterial – dvs all bevisning och alla förhör som har hållits.

Tolk

Om behov av tolk finns har man alltid rätt till tolk vid polisförhör.

Måsta man svara på frågor?

Som misstänkt har du också rätt att inte yttra dig över misstanken och även en rätt att inte medverka i utredningen mot dig själv. Det betyder att du har rätt att vara helt tyst eller att svara ”ingen kommentar” på alla frågor som polisen ställer. Det finns heller ingen skyldighet för en misstänkt person att tala sanning. En misstänkt får alltså ljuga.

Har jag rätt till en försvarare?

Du har även under vissa omständigheter rätt till en offentlig försvarare. Dels om du är frihetsberövad, om misstanken är allvarlig eller i vissa fall på grund av personliga förhållanden. Det senare kan handla om handikapp eller hög ålder. OBS. Polisen informerar inte alltid om rätten till offentlig försvarare när de kallar till förhör. Så fråga alltid om detta vid första kontakten med polisen och begär en advokat, tex advokat Robert Klackenborn.

Kostnader

Den misstänkte ska även informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare om utredningen läggs ner. Detsamma gäller vid frikännande dom. Den som döms kan däremot bli skyldig att återbetala hela eller delar av försvararkostnaden till staten. Hur mycket du i slutändan måste betala beror på hur mycket du tjänar, om du har barn, skulder mm.

Förhörsprotokollet

Du har även rätt att få förhöret uppläst för dig. Allt som sägs under förhöret antecknas nämligen i ett protokoll. Polisen frågar nästan alltid om förhörspersonen godkänner protokollet, men det finns ingen skyldighet att godkänna förhöret. Det kan vara till ens nackdel att ha godkänt ett förhör, särskilt om man inte är helt säker på att uppgifterna som lämnas till polisen är sådana som man kommer vilja stå fast vid.

Kronvittne

Sedan 1 juli 2022 ska den som är misstänkt för brott meddelas om kronvittnessystemet. Detta handlar om möjligheten att få strafflindring om man lämnar information av ”väsentlig betydelse” som har att göra med andra personers brottslighet att göra.

Kontakta advokat Robert Klackenborn

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in