Ring advokaten

Förhör - hur går det till?

Ring 070-30 90 444 eller fyll i formuläret nedan.

Begär en advokat som kämpar för dig. Begär advokat Robert Klackenborn.

Advokat Robert Klackenborn är specialiserad inom brottmål.

För det första finns det många olika typer av förhör. Om vi avgränsar saken till att bara gälla sådant som har med brott att göra så finns följande.

  1. Polisförhör, där man kan medverka som vittne, målsägande (brottsoffer) eller misstänkt.

  2. Domstolsförhör, där man kan medverka precis som ovan.

Vad har man för rättigheter under förhör?

Misstänkta och målsägande har rätt att få information om sina rättigheter, tex rätten att inte medverka under förhör (dvs svara "ingen kommentar" på alla frågor) och att löpande ta del av utredningen i målet (i den mån det inte skadar utredningen).

Ens rättigheter under förhör framgår i breda drag av Förundersökningskungörelsen.

Hur går ett förhör till?

Ett polisförhör äger normalt rum mellan en polis (utredare) och förhörspersonen, som kan vara misstänkt, målsägande eller egentligen vem som helst som kan ha upplysningar om brottet ifråga.

Beroende av vem det är som ska höras så ser regelverket olika ut. Vittnen eller målsägande (brottsoffret) kan tex inte anhållas eller häktas.

Var hålls förhör?

Generellt gäller dock att förhör ska äga rum på det vis som medför minst olägenhet för den som ska höras. Som exempel kan nämnas att polisen har fått kritik för ett förhör som genomfördes öppet i en butik. Men ett förhör kan hållas på en polisstation eller på en annan lämplig plats.

Får man ha med sig en vän till förhör?

Man har generellt rätt att ha ett vittne närvarande under förhör, oftast enligt lagen om medborgarvittnen. Min uppfattning är dock att detta är en möjlighet som sällan utnyttjas. Personer som förhörs som vittnen har i praktiken sällan med sig någon, medan brottsoffret oftast har med sig ett målsägandebiträde och en misstänkt har oftast med sig sin försvarare.

Hur långt är ett förhör?

Förhör sträcker sig normalt inte längre än ett par timmar. Man kan dock vara skyldig att stanna kvar längre, beroende av omständigheterna.

Generellt behöver ingen stanna kvar under förhör i längre än sex timmar. Är man misstänkt kan man behöva stanna kvar under ytterligare sex timmar, om det är av synnerlig vikt för utredningen. Efter detta ska åklagaren fatta beslut om anhållande eller så ska den misstänkte släppas.

Kan ens mobiltelefonen beslagtas under förhör?

Ja.

Kan man bli topsad (DNA-testad) under förhör?

Ja

Behöver man svara på frågor under förhör?

Nej


Kontakta advokat Robert Klackenborn

Ring 070-30 90 444 eller fyll i formuläret nedan.

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in