Ring advokaten

Bokföringsbrott genom att inte bokföra affärshändelser (tillräckligt fort)

Begär en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Nyligen dömdes en person, till fängelse, för bland annat grovt bokföringsbrott. Det som skett var följande.

Den tilltalade har berättat att han använt bokföringsprogrammet Fortnox, men att de uttag och leverantörsfakturor som avses med åtalet av någon anledning inte har bokförts i programmet.

Som förklaring till detta har han uppgett att han kan ha tryckt på knappen "spara" istället för knappen "bokför" i programmet.

Tingsrätten dömde till ansvar för brott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten justerar rubricering och straff och framhåller att den tilltalade sammantaget inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att bokföringen sköttes på ett korrekt sätt. Han måste därmed ha insett att det fanns en betydande risk för att bolaget inte fullgjorde sin bokföringsskyldighet. Straffet bestämdes till fängelse i 8 månader. Därutöver får den tilltalade näringsförbud för en tid om tre år.

Tre detaljer när det gäller detta!

1. Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Det innebär att det som har bokförts inte ska kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt. Så att bokföra i ett normalt Excel-dokument är uteslutet.

2. I vissa fall behöver man bokföra omedelbart och i vissa fall har man mycket längre tid på sig. Detta beror lite på vilken typ av bolag verksamheten bedrivs inom, hur många affärshändelser man har att bokföra och hur hög ens omsättning är. Om du inte är säker på vilket som gäller för dig googla: ”När ska du bokföra?”.

3. Det är dumsnålt att inte anställa en redovisningskonsult om man inte har stenkoll på bokföring!